24 - 27 มิถุนายน 2563 ไบเทค, บางนา

งานแสดงเทคโนโลยีเพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน

สัมมนา

เพิ่มวิสัยทัศน์ในการผลิตผ่านสัมมนาคุณภาพ

ในฐานะส่วนหนึ่งของแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2020 “ออโตโมทีฟ แมนูแฟกเจอริ่ง” จะจัดกิจกรรมสัมมนาที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและความรู้ที่เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม พบปะกับพันธมิตรทางธุรกิจ และขยายเครือข่ายทางการค้ากับเพื่อนร่วมวงการ

ติดตามรายละเอียดสัมมนาภายในงานได้ที่นี่ หรือหน้าเฟสบุ๊ค www.facebook.com/automotivemanufacturingpage

หมายเหตุ!

ออโตโมทีฟ แมนูแฟกเจอริ่ง” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล