19 - 22 มิถุนายน 2567

ติดต่อเรา

สำหรับผู้ชมงาน

 กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์

T. 02 686 7222

E. [email protected]

สำหรับการสำรองพื้นที่

กรุณาติดต่อ

คุณ เปรมฤดี  T. 02 686 7320

E. [email protected]

 

Oversea Sales Agent

China

RX CHINA

Ms. Sarah Han

T. +86 10 5933 9288

E. [email protected]

 

 

Japan

ACT INTERNATIONAL, INC.

Ms. Ryo Takimoto

T. +81 3 5770 5581

E. [email protected]

[email protected]

 

Singapore

Singapore Advanced Manufacturing Technology Association (SAMTA)

Ms. Samuel Kwek

T. +65 9827 8508

E. [email protected]

 

Taiwan

WES WORLDWIDE EXPO SERVICES LTD.

Ms. Sharie Chan

T. +886 2 2598 2630 ext.109

E. [email protected]

 

Korea

RX KOREA

Mr. Ryan Ryu

T. +82 70-7777-1952

E. [email protected]

 

India

RX INDIA INTERNATIONAL SALES GROUP

Ms. Priyanka Videsh

T. +91 9987383576

E. [email protected]

 

Germany

RX GERMANY

Mr. Robin Wulf

T. +49 211 55628541

E. [email protected]

 

Turkiye

RX GERMANY

Mr. Robin Wulf

T. +49 211 55628541

E. [email protected]

 

UK

RX UK INTERNATIONAL SALES GROUP

Ms. Rita Horvath

T. +44 208 910 7129

E. [email protected]

 

Vietnam

RX CHINA INTERNATIONAL SALES GROUP

Ms. Linda Liu

T. +86 10 5933 9069

E.[email protected]

 

Malaysia

RX CHINA INTERNATIONAL SALES GROUP

Ms. Linda Liu

T. +86 10 5933 9069

E.[email protected]

 

Rest of the world

RX TRADEX THAILAND

Ms. Premruedee Udomsin

T. +66 2628 7320

E.[email protected]

 

สำหรับสื่อมวลชนสัมพันธ์

กรุณาติดต่อ

คุณชนาภา วันแว่น

T.  02 686 7324

E. [email protected]