21 - 24 มิถุนายน 2566

ติดต่อเรา

สำหรับผู้ชมงาน

 กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์

T. 02 686 7222

F. +66 2686 7266

E. contactcenter@rxtradex.com

สำหรับการสำรองพื้นที่

กรุณาติดต่อ

คุณ เปรมฤดี | T. 02 686 7320

E. automan@rxtradex.com

สำหรับสื่อพันธมิตร

กรุณาติดต่อ 
คุณณิชาพร  ศิริสหวัฒน์  

T. 02 686 7220

E. nichaporn.sirisahawat@rxtradex.com

Oversea Sales Agent

China

Reed Exhibitions International Sales Group (China)

Mr. Eric Xue

T. +86 10 5933 9206

F. +86 10 5933 9233

E. eric.xue@reedexpo.com.cn

Singapore

Reed Exhibitions International Sales Group (Singapore)

Ms. Theresa Len

T. +65 6780 4592

F. +65 9777 4018

E. theresa.len@reedexpo.com.sg

Korea

Korea Die & Mold Industry Cooperative

Mr. Choi Myoung-Jong

T. +82 2 783 1711 (Rep.)

F. +82 2 784 5937

E. cebu@koreamold.com

Japan

Act International, Inc.

Ms. Rie Hashimura

T. +81 3 5770 5581

F. +81 3 5770 5583

E. riehashimura@actinter.co.jp

Taiwan

WES Worldwide Expo Services Ltd.

Ms. Sharie Chan

T. +886 2 2598 2630 ext.109

F. +886 2 2598 2650

E. sharie_chan@wesexpo.com

Switzerland

Jordi Publipress

Mr. Hermann Jordi

T. +41 32 666 30 90

E. hj@jordipublipress.ch